Allereerst kwamen de gastheren van de dag aan het woord bij monde van Fleetmanager Gert Hendrickx en Geert Van Hove, Senior Manager Parts & Logistics. Zij stelden de nieuwe ambities van Mazda in de fleetsector voor en nodigden de deelnemers uit om het indrukwekkende magazijn te bezoeken, dat dienst doet als thuisbasis voor alle wisselstukken die bestemd zijn voor de 2.300 concessiehouders in bijna 30 Europese landen.

De 4-seizoenenband met al zijn groeven…

Daarna was het de beurt aan Frank Lambrecht, eigenaar van het bandennetwerk QTeam, om de microfoon ter hand te nemen. Hij bracht een verhelderende uiteenzetting over de bandenmarkt in België en ging meer in het bijzonder in op de rol ervan in de fleetsector. Ondersteund door studies, analyses en cijfers legde Frank uit dat het voortdurend stijgend aantal voertuigen toch steeds minder kilometers aflegt, waardoor de bandenmarkt in ons land zich stabiliseert. En Frank verduidelijkte verder dat de bandenmarkt momenteel beïnvloed wordt door 3 essentiële parameters, namelijk het duizelingwekkende succes van de SUV’s (bijna 25% van de inschrijvingen in 2016), de knappe groei van de bestelwagens, maar ook de klimaatopwarming, die voor steeds minder sneeuw in de winter zorgt.

En nu we het toch over de winterband hebben… onze expert toonde een bijzonder interessante cijfersimulatie, die trachtte te bewijzen dat het monteren van een ‘4 seizoenen’ band in plaats van de traditionele wissel tussen ‘zomenbanden/winterbanden’ zich steeds meer profileert als een alternatief dat de TCO van het voertuig kan doen dalen. En dat des te meer omdat testen met de nieuwe generatie ‘alle seizoenen’ banden bewijzen dan de prestaties van deze rubbers in de lift zitten, ongeacht het terrein en het klimaat. Het veertigtal vlootbeheerders dat aanwezig was, zal hierdoor ongetwijfeld stof tot nadenken hebben gekregen.

Een fietspolitiek opstarten binnen het bedrijf? Het is mogelijk….

Bij wijze van afsluiting van het programma namen Guy Crab, secretaris-generaal van Traxio, en Sven Vlassenroot, mobiliteitsmanager bij VIM, het woord. Zij stelden een handleiding voor het opzetten van verplaatsingspolitiek met fietsen binnen de onderneming voor. Sven staat immers aan de basis van de lancering van het BikeForm’ platform, waar alle informatie in verband met dit onderwerp geconsolideerd en geanalyseerd wordt. En dat ongeacht of het over informatie van legale, fiscale, medische, ecologische of puur technische aard in verband met dit product gaat.

Kortom, een namiddag die bijzonder verrijkend was en die zowel de leiders van de BFFMM als hun leden heel wat nieuwe ideeën kon aanreiken.