Midden vorig jaar kondigde de toenmalige minister van financiën Johan Van Overtveldt aan dat de federale autofiscaliteit nog twee jaar – in 2019 en 2020 – gebaseerd zou blijven op de NEDC 2.0 norm. Dit was vorig jaar door de minister informeel bevestigd aan FEBIAC, Renta en TRAXIO. Door de recente update van de FAQ is dit nu ook door de fiscus zelf bevestigd. Dit kan zijn belang hebben bij toekomstige fiscale controles. 

Voor elk nieuw voertuig dat vandaag in België wordt ingeschreven, wordt nu in elk geval tot minstens einde 2020 voor de toepassing van de federale fiscale formules, rekening gehouden met de NEDC 2.0 norm voor de CO2-uitstoot. Deze termijn kan in theorie nog verlengd worden tot einde 2021. Alle Europese wagens die getest zijn volgens de nieuwe WLTP-test moeten immers tot eind 2021 steeds twee CO2waarden meekrijgen: NEDC 2.0 en de WLTP-waarde. Maar de beslissing hierover zal afhangen van de volgende regering.

De fiscus bevestigde onlangs in haar vernieuwde FAQ ook dat het gelijkvormigheidsattest fiscaal relevant kan zijn. Tot nu toe werd enkel rekening gehouden met de waarden vermeld op het inschrijvingsbewijs. Zowel de WLTP- als de teruggerekende NEDC-waarde 2.0  staan nu vermeld op het gelijkvormigheidsattest (EG-certificaat van overeenstemming, certificate of conformity). De NEDC-uitstoot is terug te vinden onder code 49.1, de WLTP-waarde staat naast de code 49.4. Wij merken verder op dat alleen sprake is van een “gewogen, gecombineerde” CO2-waarde voor plug-in hybrides. Voor andere modellen moeten we kijken naar de “gecombineerde” CO2-waarde. Voor nieuw ingeschreven stockwagens (tot einde augustus 2019) is enkel een NEDC 1.0-waarde van toepassing en wordt dus geen code 49.4 fiscaal gebruikt.

De federale minister van financiën had eerder reeds aangegeven dat de NEDC 2.0 geldt voor de hele CO2-gebaseerde autofiscaliteit, dus met name ook voor de aftrek van autokosten. Ook de sociale zekerheid sloot zich aan bij dit standpunt voor de berekening van de CO2-bijdrage. Op basis van de huidige stand van zaken (28 maart 2019) weten wij nu dat op federaal niveau de NEDC 2.0-norm verder mag gebruikt worden tot einde 2020 voor :

  • het voordeel van alle aard op bedrijfswagens met privégebruik van werknemers en zelfstandigen;
  • de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor zelfstandigen en bedrijven; 
  • de solidariteitsbijdrage in de sociale zekerheid voor werkgevers. 

De Vlaamse minister liet al in 2017 officieus weten dat de nieuwe WLTP-norm niet mocht leiden tot een belastingverhoging (met name BIV en verkeersbelasting) tot einde 2019. Op de website vermeldt de Vlaamse belastingdienst Vlabel nu dat men “altijd” mag rekening houden met de NEDC-waarde (https://belastingen.vlaanderen.beonder Verkeersbelastingen – BIV – Tarieven – Niet-leasing-personenwagens, “CO2-uitstoot” aanklicken). Voor een nieuw model betreft het de “NEDC 2.0-waarde”, verduidelijkt Vlabel. Vermits hierbij geen einddatum wordt vermeld kan worden aangenomen dat de NEDC 2.0 waarde ook nog in 2020 zal mogen gebruikt worden voor de Vlaamse autofiscaliteit met name voor de BIV en de verkeersbelasting.

Terloops melden wij nog dat de BIV en verkeersbelasting voor leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een erkende leasingonderneming wordt berekend op basis van de “oude” formules die geen rekening houden met de CO2-uitstoot. Er is wel sprake om de formules in de toekomst aan te passen en rekening te houden met meer ecologische parameters. Een recent ontwerp heeft het in het Brusselse Parlement voorlopig niet gehaald.

Michel Willems

MOBILITAS

Bron :

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-faq-bedrijfswagens-2019-versie17.pdf