De website  omvat ook een contactformulier waarbij men vragen kan stellen. Binnen het mobiliteitsbudget kan men een bestaand voertuig inruilen tegen een milieuvriendelijk voertuig. Dat voertuig moet beantwoorden aan bepaalde milieunormen waaronder de meest recente EURO-norm (op dit ogenblik EURO6 d temp) en een maximale toegelaten grens aan CO2-uitstoot. Aangezien de normen wijzigen doorheen de tijd, is het belangrijk om te weten op welke datum die normen moeten worden beoordeeld in het kader van het mobiliteitsbudget. De administratie vermeldt nu dat enkel de datum van de ondertekende bestelbon of het afgesloten leasingscontract relevant is. Voor voertuigen met 2 CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC), mag tot en met 31 december 2020 met de NEDC-waarde rekening worden gehouden om de beoordelen of een voertuig de grens van 105 gram in 2019 overschrijdt of niet. Voor het jaar 2020 wordt deze grens verlaagt tot 100 gram. Voor het jaar 2021 is het echter onzeker of de grens van 95 gram CO2-uitstoot voor milieuvriendelijke voertuigen moet worden beoordeeld op basis van WLTP of NEDC.Wij herhalen tenslotte nog dat de NEDC-waarde deze is zoals die gekend is bij de DIV. In principe stemt die NEDC-waarde overeen met de NEDC-waarde vermeld in de tabel (code 49.1) van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig (“gewogen, gecombineerde” CO2-waarde voor elektrisch oplaadbare voertuigen; “gecombineerde” CO2-waarde voor andere aandrijvingen). Intussen is ook bekend geworden dat de werkgever die het mobiliteitsbudget aanbiedt een zogenoemde “mobiliteitsrekening” zal moeten openen voor elke werknemer die voor een mobiliteitsbudget kiest. Wij zullen in de nabije toekomst hierover in detail berichten.   

Link : https://mobiliteitsbudget.be/nl

Link2fleet organiseert in het kader van haar Fleetdatings een speciale sessie rond het mobiliteitsbudget onder het motto “een mobiliteitsbudget of uitkering – hoe werkt dat ?” op donderdag 25 april te Gent (Nederlandstalig) en op vrijdag 26 april te Louvain-la-Neuve (Franstalig). Behalve de wetgeving zelf zal ook een tool worden voorgesteld en meer uitleg worden gegeven ivm met voertuigen die binnen het budget kunnen worden gekozen en/of ingezet. Interactieve vragen en antwoorden zullen verzorgd worden door een panel van experten.

De inschrijvingen staan nu open via deze website.

Michel Willems

MOBILITAS.